گام اول : ساخت xml لایوت :   گام دوم : کدهای جاوا  در MainActivity : گام سوم : قرار دادن یک  عکس با نام  logo در پوشه ی drawable   پایان دانلود سورس کد