. انواع نرم افزار های اندرویدی ۱) اندروید استودیو (Android Studio) ۲) بیسیک فور اندروید (Basic 4 android) ۳) ایکیلیپس (Eclipse)   .