راهنمای نوشتن مقاله ISI

نحوه  تهیه ی مقاله isi سلام و عرض ادب در این پست به روش نوشتن مقالات isi خواهیم پرداخت. موارد کاربرد مقاله  ISI  کجاها می باشد ؟  اگر شما داوطلب آزمون دریافت مدرک دکتری یا بدنبال تحصیل در خارج از کشور می باشید به تهیه ی این مقاله برای استفاده در روز مصاحبه نیازمند خواهید بود. یا اگر شما عاشق […]

ابوریحان بیرونی و محاسبه ی محیط کره زمین

از میان ریاضیدان های قدیم ، عده ای با نبوغ و خلاقیّت خود محاسبات عملی جالب توجه و منحصر به فردی را انجام می دادند که امروزه هم ارزش کارشان در خور توجه است . محاسبات مر بوط به شکل و هندسه ی زمین از جمله این کارهاست. در روزگاری که اشراف انسان بر گستره […]

کاربرد رياضيات در زندگي

کاربرد رياضيات در زندگي بسيار پيش مي آيد که دانش آموزان پس از تدريس يک درس ، از ما مي پرسند که اين درس که امروز خوانديم ،به چه درد ما مي خورد؟و کجامي توانيم ازآن استفاده کنيم ؟  رياضيات به عنوان يک درس اصلي میباشد که داشتن درک درست از آن در آينده ي تحصيلي […]