نرم افزارهای موبایل

نرم افزارهای موبایل

۱) نرم افزار کاربردی 

۲) نرم افزار امنیتی

۳) نرم افزار اینترنتی

۴) نرم افزار اداری و دفتری

۵) نرم افزار گرافیک

۶) مالتی مدیا

۷) دیسک 

۸) سیستم عامل

۹) دسکتاپ