اندروید استودیو (Android Studio)

    جلسه اول : فرمت خودکار ادیت تکست

هدف از این آموزش جدا کردن اعداد به صورت سه رقم سه رقم می باشد که برای اهداف مختلفی چون ماشین حساب و یا حتی برای بهتر خواندن اعداد استفاده می شود.

                      جلسه دوم : ذکر ایام هفته 

هدف از این آموزش ساخت برنامه ای ساده که ذکر ایام هفته را با توجه به آن روز نشان می دهد.
.

   جلسه سوم : اعمال فیلتر رنگ روی تصاویر

هدف از این آموزش تغییر رنگ یک تصویر با استفاده از سیک بار (seekbar) است، بطوری که با تغییر نوار سیک بار رنگ تصویر نیز تغییر کند.
.

        جلسه چهارم : ساخت صفحه ی لاگین (ورود) 

در این آموزش یک صفحه ی لاگین (Login page) را با هم طراحی می کنیم بطوری که برای ورود باید یوزر و پسورد را وارد کنید و پس از ۵ بار خطا برنامه قفل می کند.