۱) کنکور ریاضی و فیزیک ۲) کنکور تجربی ۳) کنکور انسانی ۴) کنکور فنی و حرفه ای