روش‌های مختلف اثبات قضیه ریاضی  حل مسایل و مجهولات را می‌توان به عنوان یکی از شگفت‌انگیزترین و ویژه‌ترین پدیده‌های فعالیت انسانی دانست… واضح است که هدف اصلی تحصیل ریاضیات، باید واداشتن دانشجو به تفکر باشد. مقدمه هنر یک ریاضی‌دان، طرح و حل مسایل ریاضی است که شور و هیجان خاصی را به دنبال خواهد داشت. […]