سوالات ورودی نمونه و تیزهوشان ششم به هفتم ۹۶ -۹۷

 

۱) سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال ۹۶ – ۹۷

۲) سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال ۹۵ – ۹۶

۳) سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال ۹۴ – ۹۵

۴) سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال ۹۳ – ۹۴

۵) سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال ۹۲ – ۹۳

برچسب ها :