ریاضی محض

لیست دروس :

 

۱) آنالیز ریاضی

******************************************

۲) جبر

******************************************

۳) هندسه

*****************************************

۴) توپولوژی

*****************************************

۵) منطق ریاضی

*****************************************

۶) نظریه اعداد

*****************************************

۷) سیستم های دینامیکی

*****************************************

 

برچسب ها :
نظر ارسال شده
 1. محمد فتاحی گفت:

  $$/omega$$

 2. محمد فتاحی گفت:

  $/eta$

 3. محمد فتاحی گفت:

  $omega$

 4. محمد فتاحی گفت:

  $$dot_{A}$$

 5. محمد فتاحی گفت:

  $$frac{a}{b}$$

 6. محمد فتاحی گفت:

  $$gamma$$

 7. محمد فتاحی گفت:

  $$betta$$

 8. محمد فتاحی گفت:

  $$beta times alpha$$