آموزش تایپ ریاضی در ورد – قسمت اول

آموزش تایپ ریاضی در ورد – قسمت اول

در این ویدیو به آموزش تایپ فرمول های ریاضی (ابتدایی – متوسطه اول) از مقدماتی تا پیشرفته می پردازیم. برای آموزش بهتر به تایپ چندین مثال مختلف از مباحث گوناگون ریاضی مانند کسرها، زاویه ها، مختصات، مجموعه ها و غیره می پردازیم.